Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 1137
  • Tất cả: 604188
CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI

Số:  07 /TB-NVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Dầu, ngày 03 tháng  9  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v công khai đầu năm học 2020-2021

 

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi thông báo công khai năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Nội dung công khai:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục năm học 2020-2021: (Kèm theo biểu mẫu số 09)

2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế năm học 2019-2020: (Kèm theo Biểu mẫu số 10)

a. Tỷ lệ học sinh bỏ học: 2.40%

     Kế hoạch đề ra: < 1.0%

b. Học lực:

Từ trung bình trở lên: 97.53 %( KH: 97 %)

Trong đó:         Giỏi:216                    Tỉ lệ: 24.30 %           KH: 20 %      

Khá: 420                    Tỉ lệ: 47.25 %           KH: 47 %      

Trung bình: 231        Tỉ lệ: 25.98 %           KH: 30%       

Yếu: 22                      Tỉ lệ: 2.47%               KH: 2.8 %     

Kém:0                        Tỉ lệ:0 %                    KH: 0.2%

* Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Dự thi: 230. Đậu: 228. Tỉ lệ: 99.13 %. KH: Trên bình quân toàn tỉnh 98,80%

c. Hạnh kiểm:

Khá tốt trở lên: 884.   Tỉ lệ: 99.44 %           KH: 98.5 %               

Trung bình: 02             Tỉ lệ: 0.22%               KH: 1 %                    

Yếu: 03                         Tỉ lệ:0.24%                KH: 0.5 %                 

d. Học sinh giỏi vòng tỉnh: 2 giải khuyến khích.

- Số lượng học sinh đỗ vào các trường Đại học: đang thống kê số liệu.

3. Công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng: (Kèm theo Biểu mẫu số 11và Biểu mẫu số 12)

a.Cơ sở vật chất:

- Phòng học: 23 phòng /23 lớp: đảm bảo học 01 ca: sáng chính khóa, chiều bồi dưỡng, tăng tiết.

- Phòng chức năng phục vụ dạy học: đảm bảo, đáp ứng yêu cầu dạy học. Hiện tại nhà trường có: 03 phòng tin học, thí nghiệm thực hành Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Thư viện có nhiều đầu sách phục vụ giảng dạy và học tập…

- Phòng làm việc: phòng đoàn thanh niên, phòng hành chính, phòng y tế, phòng ban giám hiệu, phòng hội đồng sư phạm, phòng họp, phòng tư vấn tâm lý....

- Diện tích trường hơn 1,2 ha: có sân chơi, bãi tập, cây kiểng, cây xanh bóng mát, vệ sinh học đường tốt, luôn xanh – sạch – đẹp.

b.Đội ngũ: tổng số CB-VC: 46. Trong đó: Ban giám hiệu: 3; giáo viên 39/23 lớp= 1,9 (quy định 2,25), nhân viên: 4. Tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo vị trí việc làm.

- Tổng số học sinh:  957/23 lớp.

* Danh hiệu thi đua năm học 2019-2020:

- Tập thể trường:

               + Tập thể lao động tiên tiến.

-  Cá nhân:

+ Chiến sĩ thi  cơ sở:  05; LĐTT: 36.

+ Bằng khen Thủ tướng chính phủ: 01 cá nhân;

- Các đoàn thể: Công đoàn; Đoàn thanh niên: vững mạnh

4. Công khai tài chính:

Quỹ khen thưởng (xã hội hóa giáo dục):

            - Tổng thu 2019-2020:                    91.750.000đ.

            - Tổng chi:                                        117.770.000đ.  Trong đó:

                      Khen thưởng HKI:                 38.950.000đ

                      Khen thưởng HKII:                66.020.000đ

                      Khen thưởng khác:                 12.800.000đ

       Số còn thiếu lại 26.020.000đ nhà trường vận động mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ, xã hội hóa khác.

Thu đầu năm học 2020-2021:

- Học phí: 40.000đ/ tháng x 9 tháng ( bắt buộc) học kỳ I thu 4 tháng = 160.000đ ( thu đầu năm học T10/2020). Học kỳ II thu 5 tháng = 200.000đ (Thu tháng 02/2021).

- Bảo hiểm y tế: 46.935đ/tháng  x 12 tháng = 563.220đ (thu tháng 10/2020:bắt buộc)

- Bảo hiểm thân thể: 100.000đ/HS/ năm học (thu hộ) tự nguyện.

- Đồng phục đầu cấp: (Khối 10): áo đi học chính khóa: có logô trường- mẫu đồng phục 130.000đ/cái. Quần tự may theo qui định của nhà trường (thu hộ)

- Sổ liên lạc điện tử - nhắn tin cha mẹ học sinh: 80.000đ/năm/hs (thu hộ)

- Các loại quỹ-hội: quỹ Khuyến học, quỹ Vệ sinh- nước uống, quỹ CMHS, thu theo nghị quyết Đại hội CMHS đầu năm học 2020-2021.

* Dự kiến: Vệ sinh nước uống: 10.000đ/tháng/học sinh.; Khuyến học: 100.000đ/Hội viên/năm; Quỹ hội: Tự nguyện theo khả năng.

* Kế hoạch chi: 2020-2021: » 125.000.000đ (khen thưởng cả năm học)

Khen thưởng học sinh: Học kỳ I: tiên tiến : 50.000đ/HS; Giỏi: 70.000đ/HS.

Cả năm: tiên tiến: 70.000đ/HS; Giỏi: 120.000đ/HS.

Tập thể lớp: 250.000đ/lần khen.

Khen thưởng học sinh đậu đại học: Tùy nguồn quỹ của nhà trường mà Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường xem xét thống nhất đề nghị hiệu trưởng quyết định.

Muốn biết thêm hoặc thắc mắc liên hệ nhà trường qua văn phòng trong giờ hành chính để được giải quyết.

II. Thời điểm công khai:

Công khai vào đầu năm học 2020-2021 (Tại Đại hội cha mẹ học sinh đầu năm), đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

III. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

+ Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Trên đây là thông báo thực hiện công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2020 - 2021 của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Nơi nhận:                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Niêm yết thông báo;

- Lưu: Vp.                                                                                                                                                         Hồ Tấn Đức

 

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

Biểu mẫu 09.doc

 

Biêu mau 10.doc

 

Biểu mẫu 11.doc

 

Biểu mẫu 12.doc